CENTRUL SPERANȚE Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III-a” Galați

I. Date despre Centru

 1. Denumirea:

Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III-a” cu sediul în loc. Galaţi, este parte integrantă a Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh”, str. Saturn, F.N., jud. Galaţi, tel. +40 746 292 555.

 1. Codul fiscal: 13762351, cont bancar nr RO29RNCB0141032863420003, deschis la B.C.R., Sucursala Galaţi.
 2. Date personale ale coordonatorului centrului:

Numele FURTUNĂ, prenumele IONUȚ, domiciliul în loc. Galaţi, tel. 0740 246 783.

II. Experienţa Centrului în domeniul serviciilor de asistenţă socială

 1. În perioada 01 dec 2008 – 30 nov. 2009 s-a desfăşurat proiectul propriu-zis cu finanţare PHARE în parteneriat cu Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Primăria mun. Galaţi, iar de la 01 ian. 2010 Centrul desfăşoară activitate socială prin finanţare de la bugetul Primăriei mun. Galaţi şi auto-finanţare.

 Descrierea pe scurt a activităţilor:

 • servicii de masă caldă pentru asistaţii deplasabili (30 persoane),
 • asistenţă şi consiliere socială (toţi asistaţii, în număr de 60 – deplasabili şi nedeplasabili),
 • asistenţă şi consiliere psihologică (toţi asistaţii, în număr de 60 – deplasabili şi nedeplasabili),
 • asistenţă medicală (toţi asistaţii, în număr de 60 – deplasabili şi nedeplasabili),
 • socializare şi petrecere a timpului liber prin serviciile de club (pentru asistaţii deplasabili),
 • îngrijire bătrâni la domiciliu (30 persoane),
 • spălătorie şi călcătorie (toţi asistaţii, în număr de 60 – deplasabili şi nedeplasabili).
 1. Centrul este acreditat pentru a desfăşura cele două tipuri de servicii sociale: 1. Centru de zi şi petrecere a timpului liber şi 2. Servicii de îngrijire la domiciliu vârstnici.
 2. Centrul multifuncţional desfăşoară servicii de asistenţă socială la nivelul municipiului Galaţi, adică persoanele asistate trebuie să locuiască în municipiul Galaţi.

III. Personalul Centrului

Centrul îşi desfăşoară activitatea cu un număr de 7 angajaţi, după cum urmează: asistent social, psiholog, bucătar, spălătoreasă lenjerie, 3 îngrijitori vârstnici la domiciliu. Acestora se adaugă coordonatorul Centrului.